தமிழ் இணையத்தளங்களின் சங்கமம்.

Krishanti Vignarajah, Former White House Policy Director and Candidate for Maryland Governor, a Speaker at Upcoming Toronto Event

- Krishanti Vignarajah’s already fascinating career is about to get an even bigger boost.   A Tamil American, whose family escaped the civil war in Sri Lanka and settled in Maryland when Krishanti was just 9-months old, she recently announced her decision to run for the Governor of Maryland. Krishanti is the first woman to enter […] The post Krishanti Vignarajah, Former White House Policy Director and Candidate

Published 340 days, 3 hours, 11 minutes ago

Recent Searches
 • Infa novels
 • Tamil Novel
 • Novel
 • ã â¦âšã â§â�ã â¦â¦ã â¦â¾ã â¦âšã â§â�ã â¦â¦ã â¦â¿
 • ã â¦âšã â§â�ã â¦â¦ã â¦â¾ã â¦âšã â§â�ã â¦â¦ã â¦â¿
 • à ¦šà §Â�à ¦¦à ¦¾à ¦šà §Â�à ¦¦à ¦¿
 • நடிகை
 • ã â¦âšã â§â ã â¦â¦ã â¦â¾ã â¦âšã â§â ã â¦â¦ã â¦â¿
 • ã â¦âšã â§â�ã â¦â¦ã â¦â¾ã â¦âšã â§â�ã â¦â¦ã â¦â¿
 • About Us
  தமிழ் இணையத்தளங்களின் சங்கமம்.
  TamilEnfo.com - Visit One Site, Read Many.
  Connect With Us
  Subscribe Now