தமிழ் இணையத்தளங்களின் சங்கமம்.

( பகுதி-2 ) கோட்டைகள், கொத்தளங்கள் – அரண்மனைகள்

- … … கோல்கொண்டா கோட்டை –   தமிழ் நாட்டிலுள்ள கோட்டைகளில் வேலூர் கோட்டை பெரியது. சமதளத்தில் உள்ளது. அது பாதுகாப்பிற்காக அதைச் சுற்றி இருக்கும் நீரகழியையே நம்பியிருந்தது. வேலூர் கோட்டை 16ஆம் நூற்றாண்டில், விஜயநகர அரச வம

Published 127 days, 23 hours, 55 minutes ago

Recent Searches
 • চà§�দাচà§�দি
 • চà§Â�দাচà§Â�দি
 • kishona
 • ã â¦âšã â§â ã â¦â¦ã â¦â¾ã â¦âšã â§â ã â¦â¦ã â¦â¿
 • ã â¦âšã â§â ã â¦â¦ã â¦â¾ã â¦âšã â§â ã â¦â¦ã â¦â¿
 • ã â¦âšã â§âã â¦â¦ã â¦â¾ã â¦âšã â§âã â¦â¦ã â¦â¿
 • ã â¦âšã â§âã â¦â¦ã â¦â¾ã â¦âšã â§âã â¦â¦ã â¦â¿
 • காநà¯�தி
 • à ¦šà §à ¦¦à ¦¾à ¦šà §à ¦¦à ¦¿
 • About Us
  தமிழ் இணையத்தளங்களின் சங்கமம்.
  TamilEnfo.com - Visit One Site, Read Many.
  Connect With Us
  Subscribe Now