தமிழ் இணையத்தளங்களின் சங்கமம்.

( பகுதி-2 ) கோட்டைகள், கொத்தளங்கள் – அரண்மனைகள்

- … … கோல்கொண்டா கோட்டை –   தமிழ் நாட்டிலுள்ள கோட்டைகளில் வேலூர் கோட்டை பெரியது. சமதளத்தில் உள்ளது. அது பாதுகாப்பிற்காக அதைச் சுற்றி இருக்கும் நீரகழியையே நம்பியிருந்தது. வேலூர் கோட்டை 16ஆம் நூற்றாண்டில், விஜயநகர அரச வம

Published 66 days, 22 hours, 3 minutes ago

Recent Searches
 • ã â¦âšã â§â ã â¦â¦ã â¦â¾ã â¦âšã â§â ã â¦â¦ã â¦â¿
 • ã â¦âšã â§â ã â¦â¦ã â¦â¾ã â¦âšã â§â ã â¦â¦ã â¦â¿
 • ã â¦âšã â§âã â¦â¦ã â¦â¾ã â¦âšã â§âã â¦â¦ã â¦â¿
 • ã â¦âšã â§âã â¦â¦ã â¦â¾ã â¦âšã â§âã â¦â¦ã â¦â¿
 • காநà¯�தி
 • à ¦šà §à ¦¦à ¦¾à ¦šà §à ¦¦à ¦¿
 • চৠদাচৠদি
 • চুদাচুদি
 • চুদাচুদি
 • வலைhttp://www.vegamnews.com/2016/12/snapchat-groups/திரட்டி
 • About Us
  தமிழ் இணையத்தளங்களின் சங்கமம்.
  TamilEnfo.com - Visit One Site, Read Many.
  Connect With Us
  Subscribe Now